Golvsystem

Zabras golvsystem tillverkas i aluminium och är mycket enkelt att montera. Alla profiler till golvsystemet är färdigkapade vid leverans utom när underlaget är mycket ojämnt. Golvsystemet levereras med en ställfot som tillåter en höjd/nivåjustering på 100 mm. Används golvet till uteserveringar kan det monteras ned på vintern tillsammans med uteserveringen och monteras upp till våren genom ett välkonstruerat skruvsystem.

  • Kan byggas på befintligt underlag
  • Justerbara fötter
  • Helt i aluminium och därmed underhållsfritt
  • Skadar inte markbeläggningen vid montage av uteservering