Valv är vår senaste produkt inom uterum, med en modern design med rundat tak som hjälper snö och vattenavrinning.

Uterummet Valv monteras mot en befintlig byggnad. Uterummets tak kan vara öppningsbart eller av kanalplast. Även öppningsbara tak med isolerande effekt kan levereras som ett bra alternativ till glastak. De öppningsbara taken har en kvadratrisk eller rektangulär form för att kunna öppnas helt. Alla skjutdörrar för uterum och övriga detaljer kan pulverlackeras för att passa in i just den miljö som uterummet skall placeras i. 

  • Valv kan levereras som motordriven eller manuell. 
  • Möjlighet till öppningsbara isolerade tak med 2,2 i U-värde, även med motorstyrning.
Zabra Valv
Zabra Valv uterum