Taksystem för öppningsbara tak

taksystem
Tak för uterum är något som vi specialiserar oss på. Men våra skjutbara tak passar inte bara som terrasstak eller som tak för uterum utan även som öppningsbara väderskydd i industriell miljö. När du vill ha ett tak som ger skydd mot sol, vind och nederbörd använder du Zabras flexibla, öppningsbara tak. Exempel på öppningsbara väderskydd är t.ex. för flisfickor, vattendammar eller byggplatser.  Givetvis finns färdiga lösningar för avvattning av de öppningsbara taken. Zabras unika öppningsbara tak eller kanalplast, monteras som enbart tak eller i kombination med Zabras aluminiumstomme.
  • Unika öppningsbara tak
  • Flexibla kundunika lösningar
  • Sadeltak och plana/lutande tak
  • Välj bland stort antal färger
  • Möjlighet till fjärrstyrning och elmanövrering